Blog

Stary Kraków

01.04.2022

Rzut oka na dawny Kraków, ten istniejący i ten, którego już nie ma.

Kino Wolność mieściło się przy ówczesnym placu Wolności, dziś pl. Inwalidów. Zostało zlikwidowane w 1994. Następnie powstał tu klub nocny disco, a obecnie funkcjonuje Fitness Club.
Przed II wojną światową było to kino Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej o popularnym skrócie LOPP.
Hitlerowcy w czasie okupacji zmienili nazwę na „Theatr der SS und Polizei” a po 1945 roku zostało kinem „Wolność”

foto: roku 1967 – MF w Krakowie

Ulica Szpitalna, lata 60’

foto: roku 1967 – MF w Krakowie

Park Krakowski w latach 30 tych XX w prócz funkcji zabawowo-rozrywkowej, odgrywał też ważną rolę w rozwoju miejskiego sportu.
Istniała tam bowiem pływalnia, której właścicielem było wojsko, ale udostępniana była wszystkim chętnym. Dzięki temu, stał się ośrodkiem sportu pływackiego w Krakowie.
Urządzano tam mistrzostwa Polski i zawody pływackie o randze międzynarodowej.
Tu na fotografii widzimy . Mistrzostwa Polski w skokach do wody na basenie w parku, w 1938 roku.

Kto z Was pamięta to miejsce?
Kino w pasażu Bielaka przy Krakowskim Rynku Głównym

Fotografia czarno-biała. Sklep rybny na ul. Karmelickiej. Przed witryną sklepu stoi mężczyzna w płaszczu i kapeluszu. Jego sylwetka widoczna jest od tyłu. W prawej ręce trzyma siatkę z zakupami. Na wystawie puszki z produktami rybnymi, a w centralnym miejscu zawieszona jest dekoracja w formie dużej ryby. Po prawej stronie tablica z napisem: „Zapraszamy na smażone dorsze”. Przez szybę widoczne wnętrze sklepu.

Przebudowa ulicy Starowiślnej w 1942 roku

Nieistniejący już „Bar Smok”, mieszczący się przy dawnym dworcu autobusowym. Wyburzony w trakcie budowy Galerii Krakowskiej.