Polityka cookies

1. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia właściwego działania i usprawnienia korzystania ze strony internetowej www.lawestates.eu („Serwis”) przez Użytkownika, Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, (dalej zwanej również „Law & Estates Group”) używa plików tekstowych, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, zwanych plikami „cookies”.
Pliki „cookies” stanowią informacyjne pliki tekstowe, automatycznie pobierane na urządzenie użytkownika, ze stron przez niego odwiedzanych. Dzięki tym plikom, strony zapamiętują działania i indywidualne ustawienia użytkowników (nazwę użytkownika, wyszukiwane informacje) po to by użytkownik nie musiał ich ponownie wpisywać.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików cookies, istnieje możliwość, że nie będzie miał dostępu do pewnych usług, które pozwalają usprawnić Serwis. Na temat informacji jak wyłączyć pliki cookies, należy zajrzeć do ostatniej sekcji niniejszej Polityki Cookies.

Witryny Law & Estates Group używają następujących plików cookies:

– (proszę uzupełnić)


Mimo, że wymienione powyżej pliki cookies ułatwiają korzystanie z Serwisu przez użytkownika i sprawiają, że staje się on bardziej przystępny, Serwis działa również przy wyłączonych plikach cookies.

Informacje przechowywane w plikach cookies nie są używane do indywidualnej identyfikacji. Pliki cookies są używane tylko i wyłącznie w celach wskazanych powyżej.

2. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PLIKÓW „COOKIES” W PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna.

Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:

– (proszę uzupełnić)


Przy korzystaniu z niewymienionej powyżej przeglądarki, należy wybrać „pliki cookies” w menu „Pomoc” by dowiedzieć się, gdzie w urządzeniu znajduje się folder zawierający pliki cookies.

3. STOSOWANIE WTYCZEK SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO CZĘŚCI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Facebook
Serwis Law & Estates Group wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

4. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań i / lub komentarzy dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami za pomocą następujących danych kontaktowych:

Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków

Strona internetowa: www.lawestates.eu
E-mail: biuro@lawestates.eu
Numer telefonu: +48 501 174 150

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.lawestates.eu dalej zwana „Stroną”.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Spółka pod firmą Law & Estates Group sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 82a/60, 30-552 Kraków, dalej jako „Administrator”.
  2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@lawestates.eu lub pod numerem tel.: +48 501 174 150.
  3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
  4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
  5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.